Vill du utmanas inom en växande koncern?

Välkommen till Falck!

Om oss

Med över 30.000 medarbetare i 31 länder är Falck en global aktör inom trafiksäkerhet, hälsa- och vårdtjänster som sätter kompetensutveckling och innovation i främsta rummet. I mer än 100 år har Falcks mission varit att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituationer, att ge snabb professionell hjälp åt dem som råkat illa ut samt att rehabilitera sjuka och skadade. Genom vår långa erfarenhet kan vi utmana invanda mönster och hitta nya lösningar inför framtiden.

Vår vinst går till forskning

Vår vinst går till forskning

 

Falcks ägs till största del av den danska stiftelsen Lundbeckfonden och KIRKBI, som även står bakom LEGO Group.

Lundbeckfonden är huvudägare och äger drygt 59,1% av Falck. Stiftelsen bedriver kommersiell verksamhet som syftar till att öka människors hälsa och livskvalitet.

Årligen delar Lundbeckfonden ut närmare 60 miljoner Euro till biomedicinsk vetenskaplig forskning i huvudsak inriktad på hjärnan.

KIRKBI är Falcks andra största ägare med ett aktieinnehav på runt 28,6%. KIRKBI ägs av familjen Kirk Kristiansen som skapade LEGO, och är huvudägare av leksaksföretaget LEGO Group och storägare Merlin Entertainment Group som driver Legoland. Övrigt innehav i Falck ägs främst av TryghedsGruppen (cirka 11,9%).

Varför Falck?

Varför Falck?

Varför Falck?

Du vill jobba för en organisation som gör en verklig samhällsinsats, ger dig professionell utveckling och härliga kollegor och som vill ta vara på dina insatser och omvandla dem till innovation. 


Det här vill väl alla? Arbetsgivare idag har förstått betydelsen av att ha ett högre syfte för sin verksamhet och Falck löper linan ut. Falcks mission, det vill säga syftet med vår verksamhet, är att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituationer, att ge snabb professionell hjälp åt dem som råkat illa ut samt att rehabilitera sjuka och skadade. För oss är förtroende, trygghet och mänskliga relationer något som påverkar förhållningssättet till våra medarbetare och till våra uppdrag.

 
Vi gör det genom våra winning behaviours:

Vi är i grunden HJÄLPSAMMA, vi identifierar oss med uttrycket ”People Helping People” eller ”Människor Som Hjälper Mäniskor”
För att kunna göra det så är vi alltid TILLGÄNGLIGA och PÅLITLIGA, det är fundamentet för att kunna vara just HJÄLPSAMMA.
Vad vi än gör; hjälper en patient, släcker en brand eller assisterar i trafiken så gör vi det SNABBT,  EFFEKTIVT och KOMPETENT.

Vi har en stark tro på att om alla som arbetar i vårt företag känner till vår vision och mål på kort och lång sikt, så kan man utifrån vår värdegrund fatta rätt beslut i nästan varje given situation. Givetvis är kompetenskraven olika inom olika verksamhetsområden men den individuella kompetensutvecklingen är viktig för att våra medarbetare ska trivas och vilja vara med och utveckla verksamheten.

Verksamhetsområden

Vägassistans

Vägassistans

Störningshantering på Stockholms vägnät med tyngdpunkt på de tunga trafiklederna” lyder det uppdrag som Falck Vägassistans utför för Stackholms Stad och Trafikverket i och runt huvudstaden.

Våra fordon är i ständig rörelse och fungerar som väghållarens ögon och öron på plats. De rycker snabbt ut vid störningar som kan omfatta allt från bränslestopp och punkteringar till viltolyckor och masskrockar. De avleder trafiken samtidigt som de kan göra en första hjälpande insats på plats.


Fordonen är i tjänst dygnet runt. Bilarna väger tolv ton och är utrustade med budskapstavlor för information om vad som hänt, körriktningsvisare, brand och saneringsutrustning samt TMA-skydd, vilket fungerar som en stor krockkudde på fordonets bakdel. Ombord finns även en hjärtstartare. Alla fordon har högsta miljöklass.

Har du vad som krävs?

Falck Vägassistans medarbetare har ofta en bakgrund inom räddningstjänsten eller ambulanssjukvården och besitter kompetens inom HLR, brand och olika saneringsinsatser.

Som medarbetare hos Falck drivs du av att göra skillnad på vägarna. Du ska vara en team- och lösningsorienterad person som gillar att ta ansvar. Du kommer att genomgå en omfattande rekryterings- och onboardingprocess,  vilket ger förutsättningar för att framgångsrikt komma in i gemenskapen och det utmanande arbetet att utföra räddningsinsatser under olika omständigheter. 

Ambulans

Ambulans

Runt om i världen är Falcks ambulansteam med och driver den prehospitala och mobila vården framåt. Det som var omöjligt igår är möjligt idag.

I Sverige finns etablerade samarbeten med Region Gotland, Västerbotten, Stockholm och Östergötland. Alla samarbeten är anpassade efter regionernas specifika behov och önskemål, allt för att kunna finnas där för patienten på allra bästa sätt.

Nyckeln till framgång är våra medarbetare. Kompetensutveckling är därför ett prioriterat område som vi eftersträvar ska känneteckna verksamheten. Med utbildningsdagar, kurser och möjlighet till internationella erfarenheter finns goda förutsättningar för professionell utveckling. Genom att satsa på moderna fordon och den senaste utrustningen arbetar vi för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. Vi eftersträvar flexibilitet i scheman och arbetstider för att du som medarbetare ska må bra och ha möjligheter till återhämtning.

Har du vad som krävs?

Som medarbetare inom ambulansen är du utbildad ambulanssjukvårdare, sjuksköterska eller specialistsjuksköterska. Som person är du lyhörd i relation till andra människor. Din förmåga att behålla lugnet i en situation där du behöver vara närvarande för någon annans behov värderas högt. Du tar ansvar för dina åtaganden och anpassar dig till ändrade omständigheter. Vidare är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och arbetar framåt trots eventuella motstånd.

Du kommer att genomgå en omfattande rekryterings- och onboardingprocess, vilket ger förutsättningar för att framgångsrikt komma in i gemenskapen och det utmanande arbetet.

Patienttransport

Patienttransport

I en framtid där sjukhusen blir allt mer specialiserade kommer sjuktransporter mellan olika sjukvårdsenheter bli allt vanligare. Falck erbjuder flera intressanta möjligheter inom sjuktransport.

Falck har dygnet-runt-verksamhet för liggande sjuktransport med egen dirigering. Verksamheten avlastar ambulansverksamheten och ökar tillgängligheten av platser på sjukhusen. Patienter få snabbt transport hem eller till en annan vårdnivå.

Falck driver även Jumbolansen, en specialdesignad buss som är avsedd för transport av patienter i behov av sjukresa eller liggande sjuktransport. Som medarbetare på Jumbolansen är du undersköterska och tar hand om patienterna med vårdbehov och ser till att resan går bra.

Har du vad som krävs?

Som medarbetare inom liggande sjuktransport är du utbildad undersköterska, i vissa fall med taxi- eller busskörkort. Du värdesätter högt att arbeta tillsammans med andra och vill gärna göra det lilla extra för dem vi finns till för. Du är social, kommunikativ och har hög ansvsarskänsla.

Läkarbilar

Läkarbilar

Falck läkarbilar är i tjänst dygnet runt. Vardag, helg såväl som under rödadagar. Läkarbilarna finns för patienter som har akut behov av sjukvård och som inte utan svårigheter själva kan ta sig till en sjukvårdsinrättning. Väl på plats hemma hos patient gör läkaren en bedömning och inleder behandlingen. 

Uppdragen till läkarbilarna dirigeras via Falcks egna sambandscentral. 

Har du vad som krävs?

För att vara del av besättningen på en av våra läkarbilar är du läkare eller undersköterska. Du har hög ansvarskänsla, organisatorisk förmåga och gillar att arbeta tillsammans med andra. Som medarbetare inom sambandscentralen är du undersköterska som har god kommunikativ förmåga och ansvarskänsla. Du gillar att arbeta i team och gör gärna det lilla extra  för att göra skillnad för andra.

Räddningstjänst

Räddningstjänst

Falck har lång erfarenhet av att bidriva räddningstjänst. Som del av världens största koncern inom området implementerar Falck nya och effektiva metoder i Sverige, främst inom privat sektor.

I Danmark ansvarar Falck för upp till 80 procent av landets räddningstjänst. I Sverige har uppdragen en annan karaktär. Falcks främsta områden är för kombinerad brand-, räddnings- och sjukvårdstjänst på kärnkraftverken i Forsmark och Ringhals och, sedan 2018, även vid Bodö flygplats i Norge.

Uppdragen sträcker sig ”24/7” – dygnet runt, året om – och fokuserar till allra största del på förebyggande arbete. Vid ett larm är vi alltid redo. Alla våra medarbetare på räddningstjänsten, inklusive dagtidspersonal såsom ingengörer, är brandmän. 

Har du vad som krävs?

Som medarbetare inom Falcks räddningstjänst är du utbildad brandman och har genomgått SMO utbildning alternativt preparandutbildning/räddningsinsats eller högre. Du har god fysik  och har förutsättningar för att bli godkänd rökdykare enligt AFS 2007:7. Du är en teamorienterad person som sätter kunden främst och har en god känsla för service. Du är organiserad och gillar att arbeta i och leda projekt. Du besitter goda kunskaper Office-paketet.

Academy

Academy

Inom Falck Academy utbildas både uppdragsgivares personal och organisationens egna medarbetare. Varje år går över 20 000 personer någon av Falcks utbildningar.

Hela Falck koncernens verksamhet handlar om att främja ett tryggare samhälle. Utbildningarna är främst inom Första hjälpen, Brandskydd och Krishantering och omfattar föreläsningar med stora inslag av dialog, diskussioner och praktiska moment.

Har du vad som krävs?

Som utbildare har du mångårig bakgrund inom räddningstjänst, ambulans eller akutsjukvård och integrerar löpande erfarenheter från verkligheten in i utbildningen. Målsättningen är alltid att höja deltagarnas medvetenhet och kunskapsnivå på konkreta och engagerande sätt.

Räddningskår

Räddningskår

Till Falck Räddningskår ringer människor som har problem med sina bilar. Vår personal på våra räddningscentraler sitter redo att hjälpa människor, dygnet runt, med allt från punkterade däck och inlåsta nycklar till kedjekrockade fordon. Just tillfredsställelse med känslan av att hjälpa människor är något som många i vår personal lyfter fram som en stor fördel med jobbet. Andra saker är kamratskapen och känslan av att jobba direkt med lösningsorienterade uppgifter.

 Vår skadereglering hanterar sedan de kostnader som uppstår i samband med utryckningsarbetet. Kostnaden kontrolleras utifrån de avtal och villkor som gäller det specifika ärendet och fakturerar sedan vidare kostnader till ägare, assistancegivare och försäkringsbolag. I den här rollen är noggranhet och kvalitet två viktiga ledord.

Hälsopartner

Hälsopartner

Falck Hälsopartner

Falck Hälsopartner bedriver en attraktiv privat hälsocentral i centrala Sandviken, Hälsopartner Hälsocentral. Enheten har 9 500 listade patienter. På enheten finns idag cirka 30 medarbetare inom flera professioner och med olika specialutbildningar.

Falck Hälsopartner ingår i Falck-koncernen med AB Previa som ägare, och tillhör därmed Sveriges största bolag inom hälsa i arbetslivet.

Har du vad som krävs?

Du kommer att ansvara för professionell leverans av tjänster till våra patienter och samverka med olika professioner inom enheten. Många professioner ryms på hälsocentralen, bland annat arbetsterapeuter, distriktsköterskor, rehabkoordinatorer och medicinska sekrekterare. Verksamheten präglas av korta beslutsvägar och mår därför bäst av dig som drivs av stort eget ansvar och att kunna påverka arbetssätt.

Medarbetare berättar

Falck har en bred verksamhet som är utspridd över hela landet. Totalt är vi i Sverige ungefär 3000 medarbetare. Vi är också en del av en global koncern med cirka 30 000 medarbetare över hela världen.

Vi är verksamma inom vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa folk som en röd tråd. Vi är stolta över att ha ansvar för verksamheter som är så nära människors vardag och som representerar en grundläggande trygghet för alla i vårt samhälle. I det här arbetet är våra medarbetare och deras kompetens mycket viktiga för oss. Du kanske också är nyfiken på hur det är att jobba på Falck?

Nedan kan läsa och titta på intervjuer med några medarbetare,  för att få veta vad de gör i sitt arbete och hur de upplever att det är att arbeta på Falck.

Matilda Axelsson

Ambulanssjuksköterska

Jag arbetar för Falck ambulans i Östergötland vilket jag har gjort sedan 2009 när Falck tog över driften av ambulanssjukvården här. I år går jag in på mitt tionde år som ambulanssjuksköterska, och utav dessa har jag arbetat sju år på ambulansen i Linköping. Innan jag gav mig in i den prehospitala vården arbetade jag i fyra år som sjuksköterska på Barn- och ungdomskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. ​​​​ 2014 vidareutbildade jag mig till anestesisjuksköterska och sedan dess roterar jag mellan att arbeta som ambulanssjuksköterska i Åtvidaberg, vilket är en enbils-station, och anestesisjuksköterska på Universitetssjukhuset i Linköping. Jag trivs som fisken i vattnet med den kombinationen och jag har mycket nytta av de kunskaper jag får på respektive arbetsplats. Sedan jag började med den kombinationen har jag aldrig känt att det är tråkigt att gå till jobbet, vilket jag tror många känner ibland.

En vanlig arbetsdag för mig går inte riktigt att beskriva eftersom att ingen dag är den andra lik. Vi har dagliga rutinarbeten som ska göras varje dag såsom kontroll av utrustning och fordon men det är den enda likheten. Efter detta är gjort står dygnet helt öppet beroende på vad som händer i området. Just den ovissheten är charmen med jobbet, att en aldrig vet vad som komma skall. En utmaning är att behålla lugnet när det som mest behövs och detta ger mig personlig utveckling.

Det bästa med att arbeta inom ambulanssjukvården är den frihet under ansvar som vi arbetar efter. Varje möte med patienter är unikt och jag har en stor möjlighet att lägga upp mitt jobb på mitt eget sätt samtidigt som jag givetvis har behandlingsriktlinjer att följa. Att få jobba i team tillsammans med min kollega och lösa problem ger mig stor tillfredsställelse. Jag känner att jag gör en skillnad för varje patient jag möter. Jag trivs med utmaningen i att vara den första i vårdkedjan som patienten kommer i kontakt med i sitt hem eller offentlig miljö. Den stora variationen på patienter jag möter är också det som tilltalar mig i jobbet. Jag möter och ger omvårdnad till allt ifrån spädbarn till de allra äldsta i samhället.

Jag tycker att Falck som arbetsgivare ger mig möjlighet till utveckling och företaget har en stor vilja att ständigt förbättra, både för patienten och för oss som anställda. Ett exempel är att jag får möjlighet att rotera mellan ambulanssjukvården och anestesijobbet vilket är något som utvecklar mig.

Jag har världens bästa jobb helt enkelt!

Lennart Herlitz

Vägassistansmedarbetare

Mitt jobb börjar alltid med att jag kommer till garaget och tar ut min bil för dagen. Jag gör en daglig tillsyn, vilket innebär att jag kontrollerar bilens vanliga ljus, man kan kalla det en säkerhetskontroll. Jag kontrollerar också att bilen har komplett släckutrustning, absol, bensin, rökdykutrustning, defibrillator med mera. Efter att jag lämnat garaget meddelar jag Trafik Stockholm, som är vår ledningscentral, att jag är igång. Jag åker till det område som jag för dagen är placerad vid, det är Södra Länken, Norra Länken eller ytväg- nätet.

Vägassistans uppdragsgivare är Trafikverket och Stockholms stad. Vägassistans främsta uppgift är att skydda och varna andra trafikanter vid olika händelser. Samtliga vägassistansfordon är utrustade med ett krockskydd (TMA) som skyddar tredje part.
​ ​Även en liten händelse får stora konsekvenser med långa köer som följd, vilket innebär stora samhällskostnader. Det kan vara fordonshaveri, bensinstopp, tappad last, trafikolyckor, påkörda portaler, stolpar, skyltar med mera. Jag brukar säga att vi är problemlösare på vägen.

En händelse som jag minns särskilt var när ett större kranfartyg vid namn Loodbrook valde fel väg och körde på Essingeleden i Stockholm med full fart. Bilister som körde på bron berättade att bron rörde sig en halvmeter i sidled. Första läget var att det var rasrisk, vilket gjorde att prio ett var att hindra att fler fordon kunde köra på bron i båda riktningarna. Efter det var vi tvungna tömma bron från fordon baklänges. Händelsen fick mycket stora konsekvenser för trafiken under lång tid.

Innan jag kom till Falck jobbade jag som trafikinspektör vid vägverket (körkortsprov) vilket var ett inrutat jobb, ständig tidspassning och allt var förutsägbart. Det som lockade mig med jobbet på vägassistans just det oförutsägbara, att inte veta vad som kommer att hända. Jag känner en tillfredsställelse i att kunna lösa problem på vägen som kommer trafikanterna tillgodo.

Anne Albertsson

Underhållsingenjör brand

Jag har jobbat inom Räddningstjänsten sedan 80-talet och nu jobbar jag som både Underhållsingenjör brand och reserv som internt räddningsbefäl på Ringhals.

I början av min karriär var jag Sveriges första kvinnliga brandingenjör. Det var lite speciellt då! Jag var strax över 20 år och kom in som ingenjör för männen i verksamheten. En del tyckte det var kul med nytt, och andra var livrädda. Det fanns inga kvinnor inom Räddningstjänsten då… Det var lite jobbigt att det alltid var jag som syntes. Det var alltid jag som var på bild vid en insats till exempel. Jag minns min praktik som brandman i Malmö 1981. Jag var rökdykare och någon tog en bild på mig när jag kom ut efter en rökdykning vid en lägenhetsbrand och drog av mig masken med mitt långa hår som släpptes ut. Den bilden hamnade lite överallt. Mamma tyckte det var roligt men jag blev efter ett tag rätt less. Det var då och tiderna har förändrats vilket är bra.
​Här på Ringhals är vi en brandstyrka med tre brandmän och ett befäl i tjänst. Vi åker på både brandlarm och olycksfallslarm, vi får också IVPA-larm som innebär att vi kan få åka på ett hjärtstopp till dess att ambulansen kommer. Vi har också hand om allt det systematiska brandskyddsarbetet på Ringhals. Vi kontrollerar till exempel att brandstyrkan alltid kan ta sig fram. Vi deltar också vid skyddsronder och brandronder.

Vi får naturligtvis också en del larm vi åker på. Det handlar oftast om sjukdomsfall och automatiska brandlarm. En transformator började brinna för några år sedan men det hotade aldrig reaktorsäkerheten, det har aldrig hänt. Det finns väldigt robusta system här och det är ju byggt för att det ska kunna brinna utan att någon gör något och det ska inte hända något. Det finns många passiva system som hanterar saker.

Det är ju lite speciellt att jobba på ett kärnkraftverk. Det är väldigt hög säkerhet, ingenting görs med inställningen ”det kanske går”. Allt ska vara verifierat och beprövat. Det är ju ett skyddsobjekt med beväpnade vakter, på så sätt är det också väldigt speciellt. När jag började här kändes det konstigt, jag kom från en ”öppen” värld till detta med vakter och allt som ett ställe som omges av den här säkerheten för med sig, men jag vande mig. Det är som en liten stad, en egen värld. Det är en häftig arbetsplats.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Mina arbetskamrater. Lätt. Det är bra gemenskap, vi är schyssta mot varandra. Det är goda vänner. Jag kan sakna dem om jag inte träffat dem på länge. Man tycker om alla och alla vill jobba och hjälpas åt.

Andreas Nordqvist

Brandman

Jag har jobbat som brandman i snart 13 år och på Ringhals har jag varit sedan 2005.

Att jobba som brandman på R​inghals är lite annorlunda jämfört med att jobba på en vanlig brandstation. Mycket av vårt arbete går ut på att serva hela Ringhals med allt som har med brand och säkerhet göra. Det systematiska brandskyddsarbetet är en stor del av vårt arbete, då vi ägnar oss åt allmän tillsyn, ser till att allt fungerar som det ska.

Man kan väl inte riktigt säga att det finns en vanlig dag på jobbet som brandman på Ringhals, men dagen brukar i alla fall alltid börja på samma sätt. Då får vi en överlämning från det avgående skiftet och på vardagarna har vi alltid ett morgonmöte med hela brandorganisationen. Det är en ny sak som har införts sedan Falck tog över räddningstjänsten här, att det är lite mer uppstyrt och organiserat. Under morgonmötet går vi igenom dagen och vad som ska göras. Kanske har det kommit in något nytt vi behöver prioritera och då får vi styra om. Men efter mötet kan dagarna verkligen se olika ut – beroende på vad som händer.


​​​​
Många som kommer hit första gången kan vara lite oroliga med tanke på riskerna med ett kärnkraftverk och radioaktivitet. Men vi som jobbar här är så väl insatta i systemet och säkerheten så vi känner snarare tvärtom, hur tryggt det är. Vi bär alltid en dosimeter på oss som lämnas in varje månad och läses av och hur mycket strålning som tagits emot. Är jag inne och jobbar på aktiv sida då kan jag hela tiden se på en elektronisk dosimeter hur mycket strålningsdos man tagit emot, det är väldigt sällan den larmar.

Ringhals består av fyra reaktorer med sitt eget område. Det finns också ett industriområde runt om driftområdet, och där ligger brandstationen. Under revisionstid (underhållscyklar då man stänger ned reaktorerna och gör underhåll på dessa) är det väldigt mycket människor här och då är vi kontinuerligt inne på blocken förutom den tid då vi sover. Vi övar också mycket själva, till exempel ska vi göra ett visst antal rökdykningsövningar årligen, det är lagstadgat.
Som tur är händer det sällan något här av allvarlig karaktär. Men vi får absolut larm som vi åker på, det är cirka 80 stycken per år. Det kan vara allt från brandlarm/automatlarm, olycksfall, utsläpp och miljöutsläpp som vi får ta hand om. Vi kan också larmas till händelser utanför Ringhalsområdet, då kan det handla om till exempel en villabrand, bilbrand och liknande. Vi har också en IVPA (I Väntan På Ambulans) funktion. Det betyder att vi kan larmas på sjukvårdslarm, till exempel hjärtstopp där vi kan vara snabbare på plats än ambulansen.

En av de bästa sakerna med mitt jobb är absolut mina kollegor. Vi har en väldigt bra sammanhållning och stämning i hela brandgruppen. Vi har en bra ledning också och kan påverka vår egen situation. Även om vissa saker är väldigt styrt och vi har händelser att anpassa oss efter har vi ändå mycket frihet under ansvar när det gäller att planera sitt eget arbete och planera sina övningar. Det uppskattar jag väldigt mycket!

Richard Blomström

Marketing Specialist

Jag har arbetat på Falck sedan början av 2015. Marknadsföring och kommunikation är något jag brinner för och att få arbeta för ett så stark och respekterat varumärke med goda värderingar känns väldigt givande. Marknadsavdelningens huvudsakliga uppgifter är att hjälpa företaget uppnå sina affärsmål. Vi har tydliga och mätbara uppdrag från företagets ledning som sedan sätter ramarna för vårt arbete. Marknadsavdelningen arbetar med all kundkommunikation, både till potentiella kunder, befintliga kunder, partners samt även internkommunikation.
 
Att initiera och driva marknadsprojekt och kampanjer är både ett kreativt, strategiskt och analytisk arbete. Det kan krävas en hel del nytänkande och problemlösande för att på bästa möjliga vis, som är förankrat i strategi, få en idé till en lyckad kampanj.
​​​
Att sedan följa upp alla aktiviteter och se resultatet av ens arbete är väldigt givande för inte bara en själv men det ger även en stor lärdom och nytta för kommande projekt.

 

En annan viktig del av mitt arbete är att i alla projekt stärka Falcks varumärke och se till att kunden alltid är i fokus. Allt det vi visar och gör påverkar varumärket och kundens intryck av Falck. Genom bl. a. en medveten styrning av Falcks grafiska profil skapar vi en röd tråd genom hela verksamheten vilket gör att kunden känner igen sig i all vår kommunikation. Den grafiska profilen är därför ett viktigt redskap för att stärka vårt varumärke.

 
Det är även viktigt för marknadsavdelningen att göra marknadsanalyser och undersökningar för att bl. a. ha relevant underlag till projekt och kommunikationsmaterial samt bestämma varumärkets riktning. För att skapa en lyckad kunddialog behöver vi veta viktiga kundinsikter, trender och hur marknaden ser ut.
 
Det känns extra roligt att få göra detta på ett företag som har så starka värderingar och representerar en grundläggande trygghet i allas vardag.

Anneli Hadelöv

Utbildningsansvarig Brand

Jag jobbar som utbildningsansvarig inom Brand på Falck Academy som utbildar inom sjukvård, brandskydd och krishantering. Min roll som utbildningsansvarig för brand innebär i praktiken att jag planerar våra utbildningar, ansvarar för kundkontakten samt den löpande dialogen med våra utbildare,  så att vi hela tiden får till bästa möjliga utbildningar för våra kunder. Jag är även själv instruktör på utbildningarna.

 
För mig är utbildning något som ger mig väldigt mycket energi och glädje, så varje dag går jag till jobbet med ett leende på läpparna. Tänk att få göra det man gillar och samtidigt känna att man är bra på det, det är en härlig och viktig känsla som jag värderar högt! 
 
Innan jag kom till Falck jobbade jag som Brandman och Styrkeledare på Södertörns brandförsvarsförbund. Att jobba med brandfrågor har alltid lockat mig och att nu kunna få hjälpa våra kunder och deras anställda med hur de ska jobba proaktivt för att förhindra brand samt agera vid brand tycker jag är både viktigt och intressant.
 
Ett av Sveriges största sjukhus är en stor kund till oss och jag lägger mycket av min tid på våra brandutbildningar för dem. Jag har hand om schemaläggningen av instruktörerna och jag har också själv utbildningar för kunden så gott som dagligen. Under utbildningarna går vi till exempel igenom vad medarbetarna ska göra när larmet går, vad lagen säger och vilka skyldigheter företaget har. Det är alltid viktigt att företaget har koll på sin säkerhet och det blir extra viktigt på en stor arbetsplats. 
 
En av de absolut bästa sakerna med mitt jobb är att jag får så otroligt mycket energi och glädje av att hålla en utbildning och sedan få positiv feedback av deltagarna. Då känner man att man är på rätt plats! Vi anpassar hela tiden våra utbildningskoncept efter kundens behov. 
Det är för mig personligen viktigt, och det är också något som genomsyrar Falck Academys sätt att arbeta på. Vi lägger tid på att besöka våra kunder, intervjua dem för att ser just deras behov och förutsättningar. På så sätt kan vi skapa ett ännu bättre utbildningsprogram för varje kund. Det tror jag är unikt för Falck. 

Det gör mig också stolt att veta att vi är en organisation med kunniga utbildare, vi har alla stor erfarenhet inom det vi pratar om. Vi kommer från långa karriärer inom till exempel räddningstjänst eller ambulans. Många av oss har också haft en chefsroll så vi förstår frågor som rör exempelvis arbetsmiljöansvar.
 
När vi har en utbildning är det för oss väldigt viktigt att alla verkligen får något med sig. Man ska inte bara ha varit ivägskickad på en utbildning, det ska verkligen ha gett något.

Ambulans, Stockholm

Mari och Marco

Specialistsjuksköterskor

Vägassistans, Stockholm

Thomas

Vägassistansmedarbetare

Ambulans, Östergötland

Fredrik och Anders

Ambulanssjuksköterskor

Dina förmåner som vår kollega

Här är några anledningar till varför du borde välja att jobba med oss!

HÄLSA

Din hälsa är viktig. Här får du omfattande hälsokontroller och friskvårdsbidrag. Dessutom erbjuder vi kraftig rabatt och bruttolöneavdrag på ögonlaserbehandling. Du har givetvis även personalrabatt inom ett flertal organisationer inom olika branscher. 

BALANS I LIVET

Flexibel schemaläggning, arbetstidsförkortning, jourfri tjänstgöring och en företagskultur präglad av bland annat samarbete, tillgänglighet och pålitlighet, främjar balans mellan arbetsliv och privatliv med förutsättningar för återhämtning. 

TRYGGHET

För en grundläggande trygghet ingår kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar i din anställning. 

Lediga tjänster

Vi söker Dig som har ett stort engagemang för att hjälpa andra. Nedan hittar du alla våra lediga tjänster just nu.

Jobbtitel
Verksamhetsområde
Plats
Ansök senast
Verksamhetsområde: Ambulans
Plats: Stockholm
Ansök senast: 2021-03-12

Vill du ha en omväxlande vardag, där du får göra insatser i händelsernas akuta skede och ha tid för en patient åt gången? Vill du känna riktig yrkesstolthet? Sök då till Falck Ambulans och utvecklas tillsammans med oss!

Verksamhetsområde: Räddningskår
Plats: Stockholm
Ansök senast: 2021-03-26

Vill du utvecklas och satsa på framtiden med oss på Falck Räddningskår? 

Om rollen 
Som operatör kommer du att arbeta i en räddningscentral för att hjälpa människor som har olika typer av problem med sitt fordon samt andra objekt. Arbetet sker genom att besvara inkommande samtal från kunder runt om i Sverige och övriga Europa.
Du kommer att arbeta kundvårdande samt rådgivande och ge svar på varierande frågor beroende på kundens situation.
Dina främsta arbetsverktyg är telefon och datorn då arbetet består till stor del av sökning/registrering av information samt andra administrativa sysslor.
Under uppdragets första veckor kommer du att få en gedigen utbildning för att ge dig rätta verktyg för att lyckas i rollen som operatör hos Falck. 

Vi söker dig som: 

  • Har minst gymnasiekompetens.
  • Har mycket god datorvana och god navigeringsförmåga i system.
  • Har tidigare erfarenhet av liknande uppgifter exempelvis Contact center, kundtjänst.
  • Har goda kunskaper i svenska och engelska,  i tal och skrift.
  • Har mycket god servicemedvetenhet.
  • Kan arbeta röda dagar, lov, sommarmånaderna, jul- och nyårshelgen.

Som person värdesätter du att hjälpa andra människor och är bekväm med att ha telefonen som främsta arbetsredskap och du behöver hantera datorn obehindrat. Du är en serviceinriktad lagspelare som brinner för att ge god service och också bidrar till en god stämning i ditt team.
Andra egenskaper som beskriver dig är att du är en driven, punktlig, självgående och problemlösande person som sätter kundens välbefinnande i fokus.
 
Det är my
cket meriterande om du har bil- eller teknikintresse och om du behärskar flera språk.

Övrigt  
Start: tidigast 15/3-2021

Omfattning: 50%, du ska kunna arbeta utanför ditt ordinarie schema vid behov.  

Anställningsform:  All. visstidsanställning på 6 månader, förlängning kan komma att ske. 

Plats: Lidingö  

Arbetstid: Enligt schema (mellan kl 08:00-17:00). Tjänstgöring på röda dagar förekommer om dessa infaller under vardagar.

Lön: Enligt kollektivavtal 

Obligatorisk legal prövning enligt lagstiftning om försäkringsdistribution tillämpas där utdrag från Polisens belastningsregister beställs och sökning hos Upplysningscentralen (UC) görs.  Det krävs att prövning godkänns för att uppfylla kraven om anställning, uppfylls dessa inte så gäller ej ev. anställningsavtal.

 

Vid frågor om tjänsten, kontakta Carolina Opazo, carolina.opazo.arias@se.falck.com

Verksamhetsområde: Ambulans
Plats: Östergötland
Ansök senast: 2021-04-01

 

Vad söker vi?
Vi söker sjuksköterskor för tillsvidareanställning, längre vikariat och timvikariat i Östergötland.
Vilka är vi? 
Vi på Falck är ett team av mycket engagerade, hårt arbetande individer som är passionerade över att göra det där lilla extra. Hos oss arbetar människor som hjälper människor; det viktigaste man kan ägna sig åt.  
Falck Ambulans är ledande inom svensk ambulanssjukvård och utvecklar ständigt nya lösningar för en bättre vård och arbetsmiljö. Falck, som är majoritetsägt av Lundbeckstiftelsen, grundades 1906 i Danmark av Sophus Falck för att kunna hjälpa människor när de behöver hjälp. Idag finns vi i 45 länder och har över 30 000 anställda, varav cirka 3000 i Sverige. Falck Ambulans har bedrivit ambulansverksamhet i Östergötland sedan 2007. Vi finns i dag på följande orter i Östergötland: Linköping, Motala, Mjölby, Ödeshög, Åtvidaberg och Kisa. 
För mer info om Falck se www.falcksverige.se/emergency  
Vi erbjuder dig  
Falck Ambulans AB erbjuder en plats i ett engagerat team samt ett jobb som är fullt av personliga och yrkesmässiga utmaningar och ett stort eget ansvar. Vi erbjuder goda personal- och pensionsförmåner, konkurrenskraftig lön och kompetensutveckling i form av en gedigen introduktionsutbildning som bla innehåller PHTLS, ALMS, PS, körutbildning och A-HLR mm. Ett meningsfullt, utvecklande och omväxlande arbete på en trygg samt öppen arbetsplats med högt i tak som värnar om medarbetares och patienters bästa.
Vi erbjuder även ett luftigt schema som du till stor del kan påverka själv.
 
Dina arbetsuppgifter 
Ambulansen är ofta först på plats och insatsen kan vara helt avgörande för patienten. Varje omhändertagande kräver sin speciella lösning, till skillnad från sjukhusets mer strikta rutiner. Dina kunskaper är en stor trygghet då du aldrig vet hur din arbetsdag kommer att se ut. Du vet egentligen bara att du kommer att utmanas, utvecklas och framförallt göra skillnad för andra människor varje dag. Sporrar detta dig är Falck Ambulans en fantastisk arbetsplats på många sätt. 
Vem är du? 
För att arbeta i ambulansen behöver du ha en god förmåga att leda och organisera ditt arbete och kunna prioritera under stressiga förhållanden. För att kunna arbeta som sjuksköterska i ambulans krävs att du arbetat som grundutbildad sjuksköterska i minst två år. Är du Specialistsjuksköterska så är det meriterande. Samt att du har körkortsbehörighet B. Har du behörighet C är det meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Urval och samtliga steg i rekryteringsförfarandet därmed anställning sker löpande under annonseringstiden. Varmt välkomen med din ansökan, Vi söker löpande personal så tveka inte att sök snarast, dock senast 2021-03-30
Anställningsform  
Vikariat/Tillsvidareanställning/ Timanställning
Omfattning  
Heltid 
 
Rekryteringsprocessen innefattar kontroll av belastningsregister och IVO.  
 Välkommen med Din ansökan!

 

 

Hittar du inte det du söker?

Du kan alltid göra en spontanansökan!

Hej där, kollega!

Hjälp till att hitta din nästa arbetskamrat! Skriv in din e-postadress nedan för få instruktioner om hur du blir en influencer.

Ett mail har skickats till din address, nu kör vi!
Du verkar inte jobba hos oss än? Skicka in en ansökan till någon av våra öppna annonser!

Följ oss via våra sociala kanaler!